Какво е Walk2Help?

Walk2Help e проект на ДАВИД Холдинг АД, разработван като социално приложение за смартфони.

Walk2Help измерва изминатото разстояние при ходене и го преобразува във виртуални точки. Тези точки се използват за подпомагане на различни благотворителни каузи, които имат за цел да съберат определено количество точки. След като точките бъдат събрани, спонсорът на каузата изпълнява своето обещание.

Например, кауза за даряване на 100 учебника на училище има за цел да се извървят 800 километра. След като всички потребители заедно извървят това разстояние, спонсорът на каузата изплаща сумата необходима за закупуването на учебниците.

Освен че помагатe за благотворителни каузи, Вие научавате и за вашия принос към околната среда. Walk2Help изчислява спестеното количество въглероден диокисид, което би се отделило в атмосферата, при придвижване с автомобил, вместо ходене пеш.

Резултатът е идеална ситуация, при която всички печелят – ходейки за здраве, опазвате природата и помагате на хора в нужда, а фирмите получават ефектна и въздействаща реклама в Интернет. Благодарение на Walk2Help, ходенето вече има смисъл.